هاست لينوکس حرفه ای آلمان

Plan HA

فضا 100 مگابايت

پهناي باند 15گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan HB

فضا 200 مگابايت

پهناي باند 20گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan HC

فضا 500 مگابايت

پهناي باند 40گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan HD

فضا 1000 مگابايت

پهناي باند 50گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan HE

فضا 2000 مگابايت

پهناي باند 100گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی