هاست لینوکس شخصی آلمان

Plan GA

فضا 50 مگابايت

پهناي باند 5گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan GB

فضا 100 مگابايت

پهناي باند 6گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan GC

فضا 200 مگابايت

پهناي باند 8گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan GD

فضا 500 مگابايت

پهناي باند 10گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan GE

فضا 1000 مگابايت

پهناي باند 15گیگ

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر Henterz آلمان

مانیتورینگ و پشتیبانی