هاست لينوکس حرفه ای ایران

برج میلاد آسیاتک

Plan WA

فضا 100 مگابايت

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران پارس آنلاین

دامنه ملي رايگان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan WB

فضا 200 مگابايت

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران پارس آنلاین

دامنه ملي رايگان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan WC

فضا 500 مگابايت

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران پارس آنلاین

دامنه ملي رايگان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan WD

فضا 1000 مگابايت

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران پارس آنلاین

دامنه ملي رايگان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan WE

فضا 2000 مگابايت

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران پارس آنلاین

دامنه ملي رايگان

مانیتورینگ و پشتیبانی

Plan WN

فضا نامحدود

پهناي باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

افزودن دامنه نامحدود

محل دیتاسنتر ایران پارس آنلاین

دامنه ملي رايگان

مانیتورینگ و پشتیبانی