ریسلر هاست ایران SSD

ریسلر هاست RS1

فضا 5 گیگابایت SSD

پهناي باند نامحدود

اکانت Cpanel مجاز 5 عدد

محل دیتاسنتر برج ميلاد

مانیتورینگ و پشتیبانی

ریسلر هاست RS2

فضا 10 گیگابایت SSD

پهناي باند نامحدود

اکانت Cpanel مجاز18 عدد

محل دیتاسنتر برج ميلاد

مانیتورینگ و پشتیبانی

ریسلر هاست RS3

فضا 20 گیگابایت SSD

پهناي باند نامحدود

اکانت Cpanel مجاز28 عدد

محل دیتاسنتر برج ميلاد

مانیتورینگ و پشتیبانی