ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
مبلغ146,000تومان
1 سال
مبلغ146,000تومان
1 سال
مبلغ146,000تومان
1 سال
.net
مبلغ15تومان
1 سال
مبلغ15تومان
1 سال
مبلغ15تومان
1 سال
.org
مبلغ15تومان
1 سال
مبلغ15تومان
1 سال
مبلغ15تومان
1 سال
.biz
مبلغ15تومان
1 سال
مبلغ15تومان
1 سال
مبلغ15تومان
1 سال
.info
مبلغ15تومان
1 سال
مبلغ15تومان
1 سال
مبلغ15تومان
1 سال
.ir
مبلغ5,000تومان
1 سال
مبلغ5,000تومان
1 سال
مبلغ5,000تومان
1 سال
.co.ir
مبلغ4,500تومان
1 سال
مبلغ4,500تومان
1 سال
مبلغ4,500تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده